HomePRZETARGI !!!Zawiadomienie o wyborze oferty 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 2018

Dyrekcja szkoły opublikowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy produktów żywnościowych do stołówki internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2018 roku”

Do wglądu:

Treść zawiadomienia

Free business joomla templates