HomePRZETARGI !!!Zawiadomienie o wyborze oferty 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty 2015

Dyrekcja szkoły opublikowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 30.000 euro na: „Dostawy produktów żywnościowych do stołówki internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2015 roku”

Do wglądu:

Treść zawiadomienia

Sprostowanie

Free business joomla templates