Home

Artykuły

Kronika

Obchody Szewczenkowskie 05.2012

W sobotę 19 maja 2012 w Białym Borze, jak co roku, odbyły się regionalne obchody Święta Szewczenkowskiego – upamiętniającego urodziny i rocznice śmierci wybitnego ukraińskiego poety, który jest patronem szkoły. W uroczystościach wzięli udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, białoborska społeczność ukraińskiej mniejszości narodowej. 

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć  Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku Myrona Jankiwa, Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Jerzego Serdyńskiego, Dyrektora do Spraw Cudzoziemców Rafała Sierpkowskiego, Starosty Powiatu Szczecineckiego Krzysztofa Lisa,  Burmistrza Białego Boru Franciszka Lecha Kwaśniewskiego i krajowych przedstawicieli Związku Ukraińców w Polsce -  Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce Marka Syrnyka oraz przewodniczących wojewódzkich oddziałów. 

 Uroczystości przebiegały według programu:

- Panachyda – nabożeństwo żałobne w cerkwi greckokatolickiej

- Złożenie kwiatów u stóp pomnika Tarasa Szewczenki

- Uroczysty koncert na sali gimnastycznej I LO z udziałem zespołów artystycznych działających przy I LO: Chóru Dżereło, Zespołu Ukraińskiego Tańca Ludowego Witrohon, Koła Żywego Słowa Kalinowyj Mist , Chóru Parafii Greckokatolickiej oraz gości z Ukrainy – Jaryny i Tarasa Kuźmyczów (bandura – śpiew).

 Uroczystości przebiegały w miłej spokojnej atmosferze, widzowie byli zadowoleni z wysokiego poziomu części artystycznej.

 

Święto szewczenkowskie

Free business joomla templates