Home

Artykuły

Info

I Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze powstało w 1990 roku na bazie Szkoły Podstawowej im. Tarasa Szewczenki, która jako jedyna na Zachodnim Pomorzu funkcjonowała od 1958 roku.

W ciągu 22- letniej działalności liceum odpowiedzialność za organizację pracy, poziom nauczania oraz podtrzymanie tożsamości narodowej uczniów dźwigali na swoich barkach kolejni dyrektorzy: Irena Drozd, Jarosław Myc, Zdzisław Bihun i aktualny – Andrzej Drozd. Od roku 2005 organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,  któremu zawdzięczamy generalny remont internatu, ocieplenie budynku oraz doposażenie liceum w pomoce dydaktyczne.

Wynikiem  pracy dyrektorów i odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej jest:

- wysoki poziom nauczania, co przekłada się na dobre wyniki egzaminów maturalnych( 100% zdawalności) ze wszystkich przedmiotów; w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 155 miejsce w Polsce, 8 w województwie zachodniopomorskim,

- możliwość wszechstronnego rozwoju na zajęciach fakultatywnych i indywidualnych,

- odpowiednie przygotowanie do podjęcia wybranych studiów ,

- rozwój talentu w kółkach artystycznych: 

a) zespole tanecznym Witrohon

b) chórze Dżereło

c) kole Żywego słowa Kałynowyj  mist

d) kółku hafciarskim,

- propagowanie rodzimej kultury i tradycji w środowisku ukraińskim i polskim,

- nauka języka ukraińskiego,

- poznanie bogatej historycznej, literackiej i kulturalnej spuścizny narodu,

- nauka języków: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego,

- uczestniczenie w zajęciach i współorganizowanie wydarzeń, które mają na celu nauczanie historii, ocalenie tradycji rodzimego cerkiewnego obrzędu; np. spotkania rekolekcyjne ( Przemyśl, Wrocław, Kraków), zjazdy dzieci i młodzieży, spotkania bożonarodzeniowe, wertepy( jasełka), spotkania z więźniami politycznymi, ludźmi nauki i sztuki, konferencje, festyny, watry, wymiany młodzieży, kiermasze wyrobów artystycznych i in..

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w pracę kół i zespołów artystycznych jest unikalnym zjawiskiem na tle globalizacji, unifikacji i komercjalizacji współczesnego świata.

Co roku w maju obchodzone jest najważniejsze święto szkolne – Dni Szewczenkowskie  - uroczystości upamiętniające urodziny i rocznicę śmierci wybitnego ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki, który jest patronem szkoły. Na terenie kompleksu szkolnego znajduje się pierwszy w Polsce pomnik ukraińskiego wieszcza narodowego.  W uroczystości biorą udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, białoborska społeczność ukraińskiej mniejszości narodowej i jej krajowi przedstawiciele oraz  zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, gminnych, powiatu, województwa, a także posłowie do Sejmu i Senatu Polski. W czasie obchodów święta składane są kwiaty i zapalane są znicze pod pomnikiem poety, prezentowana jest twórczość Szewczenki przez zespoły szkolne i zaproszone z Ukrainy, przez co podtrzymywana jest tożsamość narodowa i propagowana kultura ukraińska w środowisku polskim. 

 

Rys historyczny szkoły ukraińskiej mniejszości narodowej w Białym Borze.

W 1958r. z inicjatywy i na wniosek rodziców utworzono w Białym Borze Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania, która rozpoczęła działalność 01.września w budynku przy ul. Żymierskiego 27. Dla uczniów zamiejscowych przy szkole powstał internat (przy ul. Armii Czerwonej 9).

W 1961r. nadano jej imię wieszcza narodu ukraińskiego Tarasa Szewczenki.W 1979r, ze względu na zły stan techniczny budynku szkoły, szkołę zamknięto, a naukę przeniesiono początkowo do Szkoły Podstawowej Nr 1, a następnie do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.

Na jubileusz 25-lecia istnienia szkoły (1983r.) uczniowie rozpoczęli naukę w odremontowanym i rozbudowanym budynku. W międzyczasie, w czerwcu 1982r. z podobnych jak wyżej przyczyn zamknięto internat. Dalsze istnienie szkoły stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Niezwłocznie powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Internatu, który postawił sobie za cel budowę nowego internatu. Cel ten w latach 1983 –1989 udało się zrealizować. Wkład społeczności ukraińskiej w budowę tego obiektu wyniósł około 85%.

W 1990r. na bazie Szkoły Podstawowej Nr 2 utworzono I Liceum Ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania i rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły.

W 1996r. na mocy porozumienia między Sejmową Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Urzędem Miasta i Gmin Biały Bór oraz  Związkiem Ukraińców w Polsce, liceum użyczono pomieszczenia dydaktyczne w nowobudowanej Szkole  Podstawowej Nr 1. Do roku 2000 miała rozpocząć się budowa nowego obiektu dla szkół ukraińskich.

W 1999r. w wyniku reformy oświatowej szkoła podstawowa rozpoczęła kształcenie w cyklu sześcioletnim i utworzono trzyletnie gimnazjum. Z dniem 2 września 2002r. wszedł ostatni etap reformy i rozpoczęło działalność trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Do 1996r. organem prowadzącym dla obydwu szkół było Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 1996r. szkoła podstawowa została przejęta przez gminę, a liceum ogólnokształcące pozostało w kuratorium.

W 1999r. w wyniku reformy administracyjnej kraju powstały samorządowe powiaty i województwa w wyniku czego organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego zostało Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

W czasie istnienia szkół działały tu i działają zespoły artystyczne kultywujące, podtrzymujące i rozwijające kulturę ukraińską.

 
Free business joomla templates