Home

Artykuły

Organizacja Roku Szkolnego 2012/2013

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białym Borze

 

03 września 2012r.                  -rozpoczęcie roku szkolnego 

23-31 grudnia 2012r.               -zimowa przerwa świąteczna 

28 stycznia – 10 lutego   2013r. -ferie  zimowe

28 marca – 02 kwietnia 2013r.  -wiosenna przerwa świąteczna 

04 kwietnia 2013r.                  -sprawdzian 

28 czerwca 2013r.                  -zakończenie roku szkolnego 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

– zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 05 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

 2 listopada 2012r.

7 stycznia 2013r.

8 stycznia 2013r.

2 maja 2013r.

6 maja 2013r.

31 maja 2013r.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze
 
 
 
03 września 2012r.                                      rozpoczęcie roku szkolnego 
 
23-31 grudnia 2012r.                                   zimowa przerwa świąteczna 
 
28 stycznia – 10 lutego   2013r.                   ferie  zimowe
 
28 marca – 02 kwietnia 2013r.                     wiosenna przerwa świąteczna 
 
23,24,25  kwietnia 2013r.                           egzamin gimnazjalny  
 
28 czerwca 2013r.                                     zakończenie roku szkolnego 
 
 
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
– zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 05 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
 
2 listopada 2012r.
7 stycznia 2013r.
8 stycznia 2013r.
29 kwietnia 2013r.
30 kwietnia 2013r.
2 maja 2013r.
6 maja 2013r.
31 maja 2013r.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Kalendarz roku szkolnego  2012/2013 w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze 
 
 
03 września 2012r.                                      rozpoczęcie roku szkolnego 
 
23-31 grudnia 2012r.                                   zimowa przerwa świąteczna 
 
28 stycznia – 10 lutego   2013r.                    ferie  zimowe
 
28 marca – 02 kwietnia 2013r.                      wiosenna przerwa świąteczna 
 
26 kwietnia 2013r.                                      zakończenie zajęć klasie III LO 
 
7 – 23 maja 2013r.                                     pisemne  egzaminy maturalne 
                                                                       wg  harmonogramu CKE 
 
7 – 28 maja2013r.                                      ustne egzaminy maturalne 
                                                                      wg harmonogramu dyrektora  szkoły 
 
28 czerwca 2013r.                                     zakończenie roku szkolnego 
 
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 – zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 05 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
 
2 listopada 2012r.
7 stycznia 2013r.
8 stycznia 2013r.
29 kwietnia 2013r.
30 kwietnia 2013r.
2 maja 2013r.
6 maja 2013r.
7 maj 2013r.
8 maja 2013r.
31 maja 2013r.
 

 

 

Free business joomla templates