Nowa strona 

Szkoły Podstawowej Nr 2

Sprawdź!!!

HomePRZETARGI !!!Zawiadomienie o wyborze oferty 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 2020

Dyrekcja szkoły opublikowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy produktów żywnościowych do stołówki internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2020 roku”

Do wglądu:

Treść zawiadomienia

Free business joomla templates