Nowa strona 

Szkoły Podstawowej Nr 2

Sprawdź!!!

HomePlan Imprez Szkolnych

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Rocznice, uroczystości

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

01.09.2015 r.

- udział we Mszy św.,

- złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły;

- uroczysty apel;

- wysłuchanie przemówień.

- Dyrektor szkoły mgr Andrzej Drozd;

- nauczyciele;

- wychowawcy;

- rodzice.

2

Udział w uroczystościach odpustowych w cerkwi greckokatolickiej 

19-20.09.2015 r.

-Udział we Mszy św.;

-koncert muzyki cerkiewnej.

- ks. J. Roman;

- wychowawcy klas;

- nauczyciele.

3

Spotkanie z panią etnograf Natalią Klasztorną

- apel.

- Natalia Klasztorna.

4

Święto Pokrowy i Wojska Ukraińskiego.

14.09.2015 r.

- Pogadanka na lekcjach;

- udział we Mszy św.

- ks. J. Roman;

-mgr M. Mandryk-Fil;

- mgr O. Horków.

5

Wieczór pamięci Ostapa Łapskiego

październik 2015r.

-spotkanie nauczycieli i uczniów;

-udział we Mszy św.

-wychowawcy klas;

ks. J. Roman.

6

Święto odzyskania Niepodległości Polski 10.11.2015 r.

-pokaz filmu;

-pogadanka na lekcajch historii, j.polskiego i godz. wychowawczej;

-okolicznościowa gazetka.

-mgr D. Drzewiecka;

-mgr A. Maciupa;

- wychowawcy klas.

7

Dzień pamięci Mychajła Werbyckiego.

Listopad 2015 r.

-apel;

-gazetka okolicznościowa.

-mgr M. Mandryk-Fil;

-mgr O. Horków.

8

Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych

 28.11.2015 r.

-apel;

-gazetka okolicznościowa;

-udział we Mszy św.

-mgr M. Mandryk-fil;

-mgr O. Horków;

ks. J. Roman;

-wychowawcy klas.

9

Wieczór Andrzejkowy

13.12.2015 r.

-gry i zabawy;

wróżby.

-samorząd uczniowski;

-wychowawcy internatu;

-kierownik internatu.

10

Mikołajki

18.12.2015 r.

Odwiedziny w klasach.

-samorząd uczniowski internatu;

-wychowawcy klas.

11

Wspólne spotkanie wigilijne.

17.12.2015 r.

-Przygotowanie wspólnej kolcji wigilijnej;

-wertep;

-kolędowanie.

-dyrektor szkoły;

-kierownik internatu;

-samorząd uczniowski;

-wychowawcy klas;

-mgr M. Mandryk-fil;

-ks. J. Roman;

-mgr Ołena Horków.

12

''Szczedryj weczir''

18.01.2016 r.

-Przygotowanie wspólnej kolacji wigilijnej;

-kolędowanie.

dyrektor szkoły;

-kierownik internatu;

-samorząd uczniowski internatu.

13

Polsko-ukraińskie kolędowanie

styczeń 2016 r.

-udział uczniów w kolędowaniu.

-ks. P. Baran;

-ks. J. Roman;

- J. Moskalik;

- O. Horków.

14

Wspólne spotkanie przy kutii.

Luty 2016 r.

-kolędowanie;

-tradycje zapustowe;

dyskoteka.

ks. J. Roman;

-kierownik internatu;

-samorząd uczniowski internatu;

-wychowawcy internatu.

15

Rocznica patrona szkoły.

Marzec 2016 r.

- Msza św.;

-uroczysty apel;

-złożenie kwiatów pod pomnikiem.

-wychowawcy klas;

- nauczyciele;

- M. Mandryk-Fil.

16

Dni Otwarte Szkoły.

Marzec 2016 r.

-rejestracja gości;

-spotkanie z dyrektorem;

-udział w zajęciach lekcyjnych;

-udział w zajęciach pozalekcyjncyh.

-dyrektor szkoły;

-nauczyciele;

-wychowawcy klas.

17

Pierwszy dzień wiosny.

21.03.2016 r.

-konkursy i zabawy.

-wychowawcy klas;

-nauczyciele;

-samorząd uczniowski.

18

Dzień Europy

kwiecień/maj 2016 r.

-Pogadanka na lekcjach wychowawczych, geografii i historii;

okolicznościowa gazetka;

-prezentacja multimedialna.

 

- mgr I. Drozd;

- mgr A. Maciupa;

- wychowawcy klas.

19

Warsztaty pisankarskie.

Kwiecień 2016 r.

-wspólne malowanie pisanek;

pogadanka na temat zwyczajów wielkanocych.

-mgr O. Horków.

20

Uroczyste pożegnanie klasy III.

Kwiecień 2016 r.

-uroczysty apel z udziałem uczniów, nauczyciely, księży i rodziców.

-dyrektor szkoły;

-wychowawcy klas;

nauczyciele;

rodzice.

21

Święto flagi narodowej i Święto Konstytucji 3-go Maja.

Maj 2016 r.

-gazetka;

-pogadanka na lekcjach wychowawczych.

-wychowawcy klas;

-samorząd uczniowski.

22

Wyjazd do Aleksandrowa Kujawskiego

Czerwiec 2016 r.

- Msza św;

-złożenie kwiatów przy pomniku.

-dyrektor szkoły;

-wychowawcy klas;

-mgr M. Mandryk-Fil.

23

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Czerwiec 2016 r.

-uroczysty apel;

-rozdawanie świadectw i nagród.

-dyrektor szkoły;

wychowawcy klas.


Free business joomla templates