Nowa strona 

Szkoły Podstawowej Nr 2

Sprawdź!!!

Home27.07.2020 Przetarg nieograniczony na budowę kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c. w. u.

Przetarg nieograniczony na budowę kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c. w. u.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c. w. u. 

wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze przy ul. Dworcowej 25

 

Poniżej szczegółowa informacja oraz  niezbędne dokumenty do złożenia oferty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - 4

ZAŁĄCZNIK NR 5 PROJEKT UMOWY

 

 

Free business joomla templates