Nowa strona 

Szkoły Podstawowej Nr 2

Sprawdź!!!

Home02-10-2020 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kotłowni

Dyrekcja szkoły opublikowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dworcowej 25 w formie zaprojektuj i wybuduj”

Do wglądu:

Treść zawiadomienia

Free business joomla templates